Проект и главна цел: Административен договор BG16RFOP002-2.073-26919-C01  от 30.09.2020 г. за Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19;
Цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
 
Бенефициент: “СПАЙДЕР – МСЕООД 
Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 30.09.2020 г.
Край: 30.12.2020 г.