Spider House Aparthotel Pamporovo

Сигурността на гостите ни е наш основен приоритет, за това екипът ни прие допълнителни противоепидемични мерки за превенция и контрол на територията на комплекса и на прилежащите обекти, всички съобразени и съгласно насоките на здравните органи.

Правила за гостите

 • Дезинфекция на ръцете – задължителна при влизане в общите части на хотелите, асансьорите и ресторантите на указаните места
 • Дистанция между гостите – спазвайте дистанция от 1,5 м от другите гости и от служителите на обекта
 • Политика за работа на рецепция – съобразявайте се с ограниченията за достъп и брой гости на рецепция при пристигане, настаняване, напускане или по друг повод
 • Движение в ресторанта – спазвайте ограниченията за достъп и указанията за движение в ресторанта и външните места за хранене. 
 • Вход-Изход – използвайте обозначените за целта входове и изходи в местата за хранене
 • Асансьор – асансьорът може да бъде използван от не повече от четирима души едновременно

Допълнителни мерки за хигиена и безопасност

 • Измерване на температура – измерване на температурата на входа на хотела на всички гости, обслужващ персонал и доставчици
 • Дезинфекция хотелските апартаменти – всекидневно почистване и дезинфекциране на хотелските апартаменти и всички контактни повърхности
 • Дезинфекция общи площи – редовна дезинфекция на всички общи части и контактни повърхности
 • Дезинфекция на вентилационната система – редовно почистване на вентилационната система и смяна на филтрите
 • Зони с дезинфектанти – осигуряване на диспенсъри със сертифициран дезинфектант за Ковид-19 на входовете на хотела, ресторанта, пред асансьора, общите тоалетни
 • Маркировка за дистанция – осигурени са подови стикери, указващи препоръчителната дистанция
 • Предпазни екрани рецепция – предпазни екрани са поставени на рецепцията
 • Предпазно облекло служители – всички служители са оборудвани с лични предпазни средства
 • Предпазни материали за гости – на рецепцията има достъпни при необходимост маски за лице, ръкавици, дезинфектант за ръце и повърхности.
 • Помещения за карантина – подготвени са помещения според изискванията на Министерство на здравеопазването за евентуалното карантиниране на гости или персонал.
 • Важни контакти – на видно място са поставени необходимите номера на РЗИ, лечебното заведение за обслужване към хотела и на регионалните здравни власти.